Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Jak udělat distanční výuku zajímavou
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Přednášející: Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. (VŠB - Technická Univerzita Ostrava) Distanční výuka je na základních, středních i vysokých škol velkou výzvou, neboť je třeba vytvořit stabilní, plnohodnotný a životaschopný systém vzdělávání. Vše, co probíhá formou přímého kontaktu vyučujícího a vyučovaných, je třeba převést do distanční podoby. Obecně lze říci, že výuka všech předmětů je založena převážně na komunikaci, kterou je možné distančně využít jen omezeně. Avšak lze ji nahradit větší kreativitou, které nám toto prostředí umožňuje. Prakticky zaměřený seminář se bude zabývat právě těmito možnostmi.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
neuveden
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info