Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Školní psycholog na ZŠ a SŠ
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program je zaměřený na práci poradenských pracovníků, kteří působí přímo ve škole a poskytují primární odborný poradenský servis. Cílem kurzu je připravit pracovníky, kteří budou pracovat v základních a středních školách jako školní psychologové, po teoretické i praktické stránce na jejich náročnou, různorodou a zodpovědnou práci. Záměrem vzdělávacího programu je podpořit zkvalitnění služeb stávajících nebo budoucích školních psychologů na základních a středních školách. Součástí kurzu je 40 hodin sebezkušenostního výcviku. Program je určen psychologům, kteří absolvovali pregraduální magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci pro působení v oblasti školní psychologie (výjimečně mohou být přijati také studenti 1. nebo 2. ročníku navazujícího Mgr. studia). Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Educational objectives of the programme:
Cílem programu je připravit tyto poradenské pedagogické pracovníky, kteří budou pracovat v základních a středních školách jako školní psychologové, po teoretické i praktické stránce na jejich náročnou, různorodou a zodpovědnou práci. Kromě práce s jednotlivci, je program zaměřen na praktické dovednosti psychologa pracovat se třídou nebo jinou podskupinou žáků. Záměrem vzdělávacího programu je podpořit zkvalitnění služeb stávajících nebo budoucích školních psychologů na základní a středních školách.
Required prerequisites:
Cílovou skupinou jsou psychologové, kteří absolvovali pregraduální magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci pro působení v oblasti školní psychologie.
Graduate’s profile:
Absolvent tohoto kurzu bude schopen pracovat jako školní psycholog na ZŠ nebo SŠ a plnit úkoly související se standardními činnostmi, které jsou v rámci této profese požadovány (poradenská práce s jednotlivými subjekty školy, práce se třídami, participace na vedení adaptačních a kohezivních kurzů, vedení školního klubu a další).
Programme guarantor:
Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info