Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Reflexe filosofie biologie ve vyučování
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Současná výuka biologie má zahrnovat environmentální a mezioborová témata. Celé pojetí výuky má směřovat k formování přemýšlejícího člověka, orientujícího se v problematických otázkách současnosti. Filosofie biologie tak přináší podněty pro přemýšlení nejen o genezi poznávání zákonitostí přírody a podstaty biologie jako vědy samotné, ale i tom, co je to život, jaký má být náš vztah k ostatním organismům i k nám samotným. Tím se dotýká i otázek bioetiky, která nabývá na důležitosti ve světle nových výsledků biotechnologií.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Ondřej Vladan, doc. RNDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info