Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Physical Culture
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Způsobilosti a moduly SZZ
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Prezenční forma studia. Modul předmětů pro prostupnost studia je určen pro studenty neučitelských studijních programů, kteří mají zájem studovat v navazujícím studiu studijní programy směřující k učitelství tělesné výchovy na FTK UP. Jedná se o studijní programy: Rekreologie - pedagogika volného času; Trenérství a sport - pedagogika volného času; Aplikované pohybové aktivity a speciálně pedagogický základ. Do jakých navazujících studijních programů po absolvování modulu prostupnosti studia je možné se na FTK UP hlásit: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva.
Educational objectives of the programme:
Cílem vzdělávacího modulu je vytvořit studijní předpoklady pro vstup do studia státem regulovaného navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy realizovaného na Fakultě tělesné kultury.
Required prerequisites:
Předložený program celoživotního vzdělávání je určen pro studenty FTK UP těchto studijních programů: Rekreologie - peagogika volného času; Trenérství a sport - pedagogika volného času; Aplikované pohybové aktivity a speciálně pedagogický základ.
Graduate’s profile:
Absoventi studijního modulu získají způsobilost ke studiu těchto navazujících magisterských studijních programů: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi; Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva.
Programme guarantor:
Svozil Zbyněk, doc. PhDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info