Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
The name of the programme:
IT nástroje ve výuce i mimo ni
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz se tematicky zaměřuje na technologické nástroje dostupné na univerzitě a možnosti jejich využití nejen v profesním životě akademických pracovníků. Lektor kurzu vychází se svých osobních zkušeností a vybírá, dle jeho názoru, nejstěžejnější a nejvyužívanější aplikace a postupy při práci s nimi. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni efektivně pracovat v prostředí Studijní agendy (STAG) a Portálu UP. Účastníci se dále naučí vytvářet a spravovat kurzy v e-learningovém systému Moodle, osvojí si práci s videokonferenčními systémy na univerzitě, způsoby využití VPN, a také možnosti využití elektronických zdrojů prostřednictvím portálu univerzitní knihovny. Vše praktickou formou a s komplexním přístupem k řešené problematice.
Educational objectives of the programme:
Seznámit účastníka s prostředím Studijní agendy (STAG), Portálu UP, platformy MOODLE a videokonferenčními systémy na univerzitě. Představit způsoby využití VPN a možnosti využití elektronických zdrojů prostřednictvím portálu univerzitní knihovny.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent bude po absolvování kurzu schopen efektivně pracovat v prostředí Studijní agendy (STAG) a Portálu UP. Dále se naučí vytvářet a spravovat kurzy v e-learningovém systému Moodle, osvojí si práci s videokonferenčními systémy na univerzitě, způsoby využití VPN, a také možnosti využití elektronických zdrojů prostřednictvím portálu univerzitní knihovny.
Programme guarantor:
Dragon Tomáš, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info