Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
The name of the programme:
Projektování kurikula
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Projektování kurikula patří mezi jednu z kompetencí vysokoškolských učitelů. Využívají ji při koncipování studijních programů či předmětů, při tvorbě vzdělávacích kurzů - při jejich akreditacích i při vyhodnocování jejich kvality. Náročnost uváděných aktivit spadajících do oblasti tvorby kurikula je dána tím, že vysokoškolští učitelé mnohdy neměli možnost projít systematickou průpravou v této oblasti. V rámci tohoto asynchronního kurzu bude účastníkům zprostředkován úvod do projektování kurikula. Bude rozebírána problematika cílů a obsahů vzdělávání v rámci projektovaného kurikula, stejně jako problematika znalostí, dovedností a kompetencí studentů v rámci realizovaného a dosahovaného kurikula.
Educational objectives of the programme:
Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat poznatky o projektování kurikula a kurikulárním designu.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent chápe základní principy projektování kurikula a je schopen je aplikovat při tvorbě vlastního kurikula.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info