Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
The name of the programme:
Jak si připravit efektivní plán hodiny
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Schopnost naplánovat si dobře jakoukoli aktivitu je klíčová pro její efektivní a kvalitní provedení. U výuky na vysoké škole, kde každá skupina studentů je specifická, a zároveň vzhledem k různorodosti témat a rozvíjených kompetencí je nutné používat široké spektrum výukových metod a postupů, představuje příprava plánu hodiny komplexní úkol vyžadující řadu specifických kompetencí.
Educational objectives of the programme:
Cílem tohoto kurzu je, aby účastníci chápali a uměli prakticky aplikovat základní principy designu výukového procesu na vysoké škole, aby byli schopni efektivně stanovit výukové cíle, zvolit odpovídající způsoby ověření, že jich studenti dosáhli, a na základě toho vytvořit konkrétní obsah výukových aktivit směřující k rozvoji stanovených kompetencí.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent chápe a umí prakticky aplikovat základní principy designu výukového procesu na vysoké škole, je schopen efektivně stanovit výukové cíle, zvolit odpovídající způsoby ověření, že jich studenti dosáhli, a na základě toho vytvořit konkrétní obsah výukových aktivit směřující k rozvoji stanovených kompetencí.
Programme guarantor:
Tomoszek Maxim, JUDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info