Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Educational objectives of the group of programmes:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
The name of the programme:
Komunikace a prezentační dovednosti
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Komunikace v práci akademického či vědecko-výzkumného pracovníka je nedílnou součástí. Lze nemluvit, nejde ovšem nekomunikovat. Lidské sdílení a výměna informací probíhá skrze komunikaci. Aby komunikace byla efektivní, je potřeba pochopit její základní principy, uvědomit si její složky, chápat skrze vybrané komunikační teorie způsoby komunikování a vyjadřování vzájemného respektu. To se následně přenáší do prezentačních dovedností, kdy cílem je posluchače zaujmout a předat jim informace takovým způsobem, aby nejen pochopili, ale byli schopni i sami aplikovat.
Educational objectives of the programme:
Zprostředkovat poznatky o různých komunikačních situacích a zásadách správné komunikace v nich. Informovat o zásadách a postupech při efektivně vedené komunikaci.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent chápe základní principy efektivní komunikace a je schopen je aplikovat do vlastních prezentačních dovedností.
Programme guarantor:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info