Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Kurzy programů vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Newton
Focus of the LLL programme:
on the interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program Newton umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech (tj. předmětech) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Student má na PřF UP k dospozici kontaktní osobu, která po dohodě se studentem a odborníkem daného oboru doporučí k absolvování vhodné kurzy. Stejně tak je studentovi k dispozici po celou dobu jeho studia v kurzu i k případným dodatečným konzultacím po ukončení oficiální účasti. Student pak navštěvuje vybranou výuku na PřF UP společně s vysokoškolskými studenty a skládá zápočty a zkoušky s perspektivnou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP může požádat o uznání kreditů za již úspěšně absolvovaný předmět v rámci programu Newton, a to do 2 let od jeho úspěšného absolvování (u předmětů zakončených zkouškou musí být současně splněna podmínka výsledku zkoušky A nebo B nebo C). Účast na programu Newton je doporučována zejména studentům 3. a 4. ročníků středních škol.
Educational objectives of the programme:
Cílem je umožnit talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a tím posílit jejich vědění i vztah k přírodním vědám, fakultě a studium na ní.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Fürst Tomáš, RNDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info