Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
.
The name of the programme:
Lektorské dovednosti I
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je zaměřen na tři základní kompetence vyučujícího/lektora - komunikační a rétorické, osobnostní a odborné. Akcentována bude zejména verbální, paraverbální a neverbální komunikace lektora či přednášejícího na konferenci, principy interaktivity a práce s trémou.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Vávrová Petra, PhDr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info