Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Medicine and Dentistry
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Lifelong education study programmes
Educational objectives of the group of programmes:
vypsat
The name of the programme:
Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb.
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. DALŠÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích určených k lékařskému ozáření v radioterapii.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Heřman Miroslav, prof. MUDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info