Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Health Sciences
Type of LLL programme:
Programy zájmového vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy zájmového vzdělávání
Educational objectives of the group of programmes:
Zájmové vzdělávací program.
The name of the programme:
Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Obsahem přípravného kurzu je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče o studium navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. "nanečisto".
Educational objectives of the programme:
Informování uchazečů o navazující magisterské studium Aplikovaná fyzioterapie o požadavcích přijímacího řízení.
Required prerequisites:
Kurz je určen pro studenty závěrečného ročníku Bc. studia Fyzioterapie či absolventy Bc. studia Fyzioterapie, kteří se hlásí na navazující magisterské studium Aplikovaná fyzioterapie na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci.
Graduate’s profile:
Viz vzdělávácí cíle kurzu.
Programme guarantor:
Konečný Petr, doc. MUDr. Ph.D., MBA
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info