Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Medicine and Dentistry
Type of LLL programme:
Programy specializačního vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Lifelong education study programmes
Educational objectives of the group of programmes:
vypsat
The name of the programme:
Lifelong Education Study Programmes
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Strategie antibiotické léčby, zásady správné antibiotické praxe. Aktuální problémy antibiotické rezistence v komunitě. Mikrobiologické podklady pro léčbu močových infekcí, aktuální přístupy k antibiotické léčbě močových infekcí v primární péči. Mikrobiologické podklady pro léčbu respiračních infekcí, aktuální přístupy k antibiotické léčbě respiračních infekcí v primární péči. Diagnostika a léčba komunitní pneumonie v praxi. Používání antibiotik v ambulantní péči v České republice a v Evropě. Možnosti hodnocení kvality preskripce antibiotik.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Kolář Milan, prof. MUDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info