Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Kurzy otevřené vědy
Educational objectives of the group of programmes:
Kurzy otevřené vědy jsou součástí uceleného a systematického školení, které má za cíl seznámit účastníky se základními tématy souvisejícími s otevřenou a zodpovědnou vědou.
The name of the programme:
Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
První část kurzu uvede účastníky do tématu ochrany duševního vlastnictví, zatímco druhá část se zaměří na komercializaci a uplatnění výsledků výzkumu, zejména pak otázky - Proč? Jak? Co? Následně kurz účastníkům přiblíží, jaká je role Technologického parku na UP, a uvede je do tématu business development. Kurz také účastníky seznámí s nástroji Lean Canvas a Proof of Concept, které lze v oblasti business developmentu uplatnit. V předposlední části se kurz zaměří na legislativními aspekty komercializace na UP a v závěru budou účastníkům ukázány příklady dobré praxe z této oblasti. Očekává se, že účastník bude mít absolvovaný kurz "Autorské právo ve VaV", nebo znalosti v rozsahu tohoto kurzu.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a procesy ochrany duševního vlastnictví, normami a předpisy platnými v této oblasti na UP a následnou komercializací a transferem jejich vědeckých výsledků do praxe. Účastníci kurzu nemusí být pouze z přírodních nebo lékařských oblastí, ale také z oblasti společenských a humanitních věd.
Required prerequisites:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorských programů a juniorní vědci, přihlásit se však mohou všichni zaměstnanci UP, kteří mají o tato témata zájem.
Graduate’s profile:
Absolvent se bude umět orientovat v základních možnostech duševní ochrany jeho výsledků a v možnostech komercializace, či uplatnění těchto výsledků v praxi.
Programme guarantor:
Suchomel Petr, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info