Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Kurzy otevřené vědy
Educational objectives of the group of programmes:
Kurzy otevřené vědy jsou součástí uceleného a systematického školení, které má za cíl seznámit účastníky se základními tématy souvisejícími s otevřenou a zodpovědnou vědou.
The name of the programme:
Projekty VaV a jejich financování
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
V první části kurz účastníkům představí projektový cyklus a poté se detailně zaměří na plánování projektu. Účastníkům budou představeny jednotlivé fáze přípravy projektu, koncept trojimperativu i přesah do fáze realizace projektu. V druhé části účastníci získají přehled o možnostech financování VaV na různých úrovních - institucionální (IGA, Juniorské granty), národní (GAČR, TAČR, NAKI, AZV, Operační programy) a mezinárodní (Horizon Europe). V závěru budou účastníkům představeny příklady zajímavých realizovaných projektů.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní přehled o možnostech financování vědeckých projektů základního a aplikovaného výzkumu s přihlédnutím k požadavkům na open science poskytovatelů dotace.
Required prerequisites:
Cílovou skupinou jsou studenti doktorských programů a juniorní vědci, přihlásit se však mohou všichni zaměstnanci UP, kteří mají o tato témata zájem.
Graduate’s profile:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní přehled o možnostech financování vědeckých projektů základního a aplikovaného výzkumu s přihlédnutím k požadavkům na open science poskytovatelů dotace.
Programme guarantor:
Tresterová Pavla, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info