Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost
Educational objectives of the group of programmes:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných kurzů, seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
The name of the programme:
Japonština pro začátečníky
Focus of the LLL programme:
on the interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
V kurzu se studenti seznámí se základy japonského jazyka. V rámci výuky se zaměříme především na mluvenou japonštinu, tedy na základní fráze, slovíčka a gramatické konstrukce, které studenti využijí v jednoduchých každodenních situacích nebo při cestování. Studenti se naučí mluvit o sobě, jak se orientovat v obchodě, jak si objednávat jídlo a mnoho dalšího. Seznámí se také se základy japonského písma, a to slabičnými abecedami hiragana a katakana. Hodiny budou obohaceny o informace o japonské kultuře a každodenním životě, které budou doplňovat aktuálně probíranou látku.
Educational objectives of the programme:
Seznámení studentů se základy japonštiny (gramatika, lexikum, výslovnost, písmo, konverzace).
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
Absolventi mají znalost japonského jazyka na úrovni A1 a jsou vybaveni základem pro další studium jazyka. Získali také základní vhled do japonské kultury.
Programme guarantor:
Zawiszová Halina, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info