Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Rectorat
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Tematické kurzy
Educational objectives of the group of programmes:
Tato forma vzdělávání, která přináší nové přístupy ke vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů, přednáškových cyklů, přednášek apod., propojuje globální témata s inovativními metodami. Obsahem a zaměřením pokrývá především aktuální a zajímavá témata. Cílem je poskytnout informace a novinky v jednotlivých oborech přispívající k hlubšímu vzdělání široké veřejnosti. Na seminářích, přednáškových cyklech, odborných soustředěních či přednáškách se podílejí odborníci z různých oborů, a to jak nejen pracovníci z Univerzity Palackého v Olomouci, ale také odborníci z praxe.
The name of the programme:
Město, které se v létě nepřehřívá
Focus of the LLL programme:
on the interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Chlazení města, které bude vystaveno vlnám letních veder stále častěji, patří k základním otázkám současného rozvoje města. Přehřívání ovlivňuje život obyvatel měst a některé přímo ohrožuje. Vysvětlíme si hlavní příčiny vzniku tepelného ostrova měst a možností, jak přehřívání omezit především pomocí přírodě blízkých prvků (neboli modrozelené infrastruktury). Ukážeme si také některé pozitivní příklady realizací takových opatření v České republice (např. soutěž Adapterra Awards). Můžeme se věnovat také možnostem a bariérám při jejich prosazování ve městech a menších obcích.
Educational objectives of the programme:
Účastníci získají základní informace o dopadech klimatické změny v městském prostředí a také možnostech, jak tyto dopady eliminovat. Ukázky pozitivních case-studies představí možnosti řešení v reálném prostředí. Pro další uvažování nabídne příležitost otázka, jak prosazovat dalších podobná řešení.
Required prerequisites:
Program CŽV je určen pro zaměstnance a studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Graduate’s profile:
Absolvent bude informován o dopadech klimatické změny v městském prostředí a možnostech, jak je eliminovat.
Programme guarantor:
Huňková Zuzana
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info