Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Physical Culture
Type of LLL programme:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Name of group of programmes where the course is realised:
Tématické vzdělávání (konference, semináře)
Educational objectives of the group of programmes:
Rozšiřují vzdělání formou semináře, přednášky či školení.
The name of the programme:
Sport a sexualita v trenérské praxi
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program podává základní informace o pojetí sexuality ve sportovní činnosti ve vztahu k osobnosti trenéra a osobnosti svěřence. Seznamuje s tématy sexuality, jež se řeší ve sportovní činnosti (např. menstruace, PMS, pohlavní styk, masturbace, poruchy příjmu potravy, LGBTQ+). Upozorňuje na rizika v sexuálním chování ve vztahu trenér- svěřenec; včetně členů realizačního týmu a funkcionářů sportovních svazů; při interakci a komunikaci se sexuálním podtextem (např. doteky, slova.). Objasňuje grooming ve sportu; trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Mapuje hranice bezpečí v přístupu ke svěřenci, zejména s nutností nastavení pravidel/doporučení (pro trenéry, sportovce, oddíl, svaz) v oblasti sexuality. Zdůrazňuje význam sexuální osvěty ve sportu a její vhodné pojetí pro sportovní oblast.
Educational objectives of the programme:
Cílem programu je prohloubení informací o tématech sexuality ve sportu, v tréninkovém procesu. Program vede k sebereflexi účastníků v porozumění svého pohledu na sexualitu s uvědoměním si svých předností pro stanovení bezpečných hranic či naopak uvědomění si svých případných rizik spjatých se sexualitou v interakci ve sportovním prostředí. Absolvováním programu by se účastníci měli stát poučenými tak, aby byli schopni bezpečně realizovat svou profesi ve sportovním procesu a předávat základy sexuální osvěty s vědomím, že chrání všechny před možným sexuálním násilím v jakékoli podobě.
Required prerequisites:
Program je určen pro trenéry, aktivní sportovce 15+ a členy realizačních týmů.
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Štěrbová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info