Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Letní škola bohemistiky
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru česká filologie.
Educational objectives of the programme:
Cílem kurz je aktualizovat, rozšířit a zkvalitnit lingvistické a literárněvědné poznatky účastníků v oboru česká filologie, a to s přihlédnutím k nezbytné orientaci v mezinárodním i mezioborovém kontextu. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost získaných vědomostí a dovedností při profesním působení frekventantů.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Machala Lubomír, prof. PhDr. CSc.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info