Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Type of LLL programme:
Programy zájmového vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Zájmové kurzy v oblasti teologie
Educational objectives of the group of programmes:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti teologie.
The name of the programme:
Duchovní doprovázení
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz je koncipován jako formace duchovně doprovázejících. Formou přednášek na konkrétní témata se účastníci seznámí se základními podmínkami pro vedení duchovního rozhovoru a budou uvedeni do problematiky duchovního doprovázení z hlediska doprovázejícího i doprovázeného. Teoretická část je rozdělena do osmi tematických celků. Praktická část je určena pro vybrané účastníky teoretické části. Zahrnuje nácviky rozhovorů spojené s reflexí a evaluací, praktické seznámení s různými formami modlitby, práci ve skupině, prostor pro dotazy a kazuistiky, diskusi, osobní konzultační rozhovory s lektory a možnost duchovního rozhovoru.
Educational objectives of the programme:
Praktické otázky duchovního života; Examen - modlitba zpytování svědomí; Základy vedení duchovního rozhovoru; Uvedení do modlitby; Rozlišování; Obrazy Boha; Lidství; Individuální genderové rozdíly v prožívání religiozity a spirituality.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Maliňáková Klára, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info