Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 203
Number The name of the programme Form Action
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Combined
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Combined
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Combined
D2PD110 Studium k rozšížení odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Combined
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Combined
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Combined
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Combined
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Combined
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Combined
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Combined
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Combined
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Combined
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Combined
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Combined
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Combined
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Combined
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Combined
D2PD49 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Combined
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Combined
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Combined
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Combined
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Combined
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Combined
D6PDW286 Jak na...adaptaci na mateřskou školu Combined
D6PDW287 Jak na...tvorbu myšlenkových map Combined
D6PDW289 Jak na... rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Combined
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Combined
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Combined
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Combined
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Combined
D6PDW309 Jóga - hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Combined
D6PDW310 Jóga jako forma psychohygieny a její využtí v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Combined
D6PDW313 Zahradní design Combined
D6PDW324 Jak učit POLY Combined
D6PDW325 Jak na ... zajímavou výuku cizího jazyka (hravá angličtina) Combined
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Combined
D6PDW333 Vitráže technikou Tiffany Combined
D6PDW344 Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info