Registration for LLL programmes

Filter
Number of entries found: 169
Number The name of the programme Form Action
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Combined
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Combined
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Combined
D2PD110 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Combined
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Combined
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Combined
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Combined
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Combined
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Combined
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Combined
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Combined
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Combined
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Combined
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Combined
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Combined
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Combined
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Combined
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Combined
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Combined
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Combined
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Combined
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Combined
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Combined
D6PDW289 Jak na... rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Combined
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Combined
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Combined
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Combined
D6PDW313 Zahradní design Combined
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Combined
D6PDW324 Jak učit POLY Combined
D6PDW346 Jak učit o přírodě (bez přírody) pro ZŠ Combined
D6PDW367 Bolesti zad jako reakce na stres v pracovním nebo osobním životě Combined
D6PDW368 Relaxace nervové soustavy jako prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky nejen pro učitele Combined
D6PDW369 Emoce v práci učitele Combined
D6PDW371 Jak na .. manuální a relaxační techniky v prostředí MŠ a 1. st. ZŠ Combined
D6PDW372 Jak na ... základní pohled, vstup do fyzioterapeutických metod a jejich využití v praxi ve speciální pedagogice Combined
D6PDW376 Portfolio dítěte v mateřské škole Combined
D6PDW377 Komplexní rozvíjení dítěte předškolního věku prostřednictvím pohádek, příběhů i veršů Combined
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Combined
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Combined
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Combined
D6PDW379 Jak zvládnout školní a třídní dokumentaci Combined
D6PDW385 Wellbeing, jak vést děti k životní spokojenosti Combined

Privacy settings

Allow all cookies More info