Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Obsah kurzu bude zaměřen na témata, která pedagogickým pracovníkům ozřejmí rozdíl mezi výukou češtiny jako mateřského a cizího/druhého jazyka. Důraz bude kladen na specifika lingvodidaktického popisu češtiny jako cizího/druhého jazyka, na metody, jak češtinu jako cizí/druhý jazyk zprostředkovat, i na to, jak efektivně propojit výuku českého jazyka a literatury s výukou češtiny jako cizího/druhého jazyka. Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP; registrační číslo projektu: NPO_UPOL_MSMT-16589/2022.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka klade na vyučující i žáky/studenty zcela jiné nároky než běžná výuka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cílem kurzu je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků tak, aby 1) věděli, co má a může škola udělat při nástupu žáka s odlišným mateřským jazykem; 2) byli schopni zprostředkovat češtinu žákům s odlišným mateřským jazykem; 3) mohli efektivně přispět k integraci žáka s odlišným mateřským jazykem jak do vzdělávacího procesu, tak do mimoškolních aktivit. Výstupem kurzu bude mj. portfolio řešení modelových situací, do kterého budou posluchači přispívat skupinovou i individuální prací.
Požadované předpoklady:
kurz pro pedagogické pracovníky
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Hradilová Darina, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací