Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Moderní trendy ve výuce chemie
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
1. blok - Přenos nových vědeckých poznatků do výuky chemie SŠ a ZŠ (2 VH) RNDr. Bohuslav Drahoš, PhD. Přednáška bude zahrnovat nejnovější vědecké poznatky z oboru chemie, které nacházejí využití v praxi. Ve výkladu bude kladen důraz na maximální srozumitelnost přiblížení propojení nových chemických poznatků s aplikacemi do každodenního života, tak aby učitelé byli schopni tyto nové poznatky zařadit i do výuky chemie. 2. blok - Motivační experimenty (2 VH) Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. V praktickém cvičení budou zařazeny zajímavé efektní motivační experimenty pro různá témata z učiva chemie. Účastníci budou seznámeni se zásadami bezpečné realizace výbušných, ohněm doprovázených experimentů. 3. blok - Badatelsky orientovaná výuka - jak na to (4 VH) Mgr. Jana Prášilová PhD., Mgr. Iveta Bártová PhD. a) Seminář - učitelé budou seznámeni s teoretickými východisky badatelsky orientované výuky a principy tvorby badatelsky orientovaných úloh. Tato aktivizační metoda umožňuje žákům aktivně se zapojit při osvojování nových poznatků. b) Praktické cvičení - učitelé si vyzkouší několik badatelsky orientovaných úloh s využitím chemického experimentu na vybrané téma z učiva chemie SŠ resp. ZŠ. Osvojí si postupy přepracování klasického chemického experimentu na badatelsky vedený experiment.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
neuvedeno
Požadované předpoklady:
neuvedeno
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Bártová Iveta, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací