Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Moderní trendy ve výuce chemie
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
1. blok - Přenos nových vědeckých poznatků do výuky chemie SŠ a ZŠ (2 VH) RNDr. Bohuslav Drahoš, PhD. Přednáška bude zahrnovat nejnovější vědecké poznatky z oboru chemie, které nacházejí využití v praxi. Ve výkladu bude kladen důraz na maximální srozumitelnost přiblížení propojení nových chemických poznatků s aplikacemi do každodenního života, tak aby učitelé byli schopni tyto nové poznatky zařadit i do výuky chemie. 2. blok - Motivační experimenty (2 VH) Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. V praktickém cvičení budou zařazeny zajímavé efektní motivační experimenty pro různá témata z učiva chemie. Účastníci budou seznámeni se zásadami bezpečné realizace výbušných, ohněm doprovázených experimentů. 3. blok - Badatelsky orientovaná výuka - jak na to (4 VH) Mgr. Jana Prášilová PhD., Mgr. Iveta Bártová PhD. a) Seminář - učitelé budou seznámeni s teoretickými východisky badatelsky orientované výuky a principy tvorby badatelsky orientovaných úloh. Tato aktivizační metoda umožňuje žákům aktivně se zapojit při osvojování nových poznatků. b) Praktické cvičení - učitelé si vyzkouší několik badatelsky orientovaných úloh s využitím chemického experimentu na vybrané téma z učiva chemie SŠ resp. ZŠ. Osvojí si postupy přepracování klasického chemického experimentu na badatelsky vedený experiment.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Bártová Iveta, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info