Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Fakulta tělesné kultury
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
Název programu/kurzu:
Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Program je určen pro pedagogické i instruktorské pracovníky zabývající se metodicko-organizačně sjezdovým lyžování dětí i dospělých se zrakovým postižením. Kurz zahrnuje základní didaktický kurz lyžování (dříve absolvovaný) a druhý kurz obsahující specifika didaktiky lyžování zaměřený na výuku dětí a žáků se zrakovým postižením.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem programu je seznámit účastníka s metodikou výuky lyžování pro všechny, včetně osob se zrakovým postižením. Účastníci absolvují praktickou a teoretickou výuku lyžování sjezdového i běžeckého, lyžování s osobami se zrakovým postižením. Praktická výuka bude probíhat na svahu, kde si vyzkoušejí asistenci, samotnou jízdu v simulovaných podmínkách a naučí se pracovat s různými klienty. V teoretické části získají informace o didaktických zásadách, přípravě kurzu, problematice výuky u osob se zrakovým postižení, seznámí se s různými sportovně-kompenzačními pomůckami (jejich údržbou a modifikacemi). Součástí kurzu budou i základy osobní asistence a trasování s osobami se zrakovým postižením relevantní k realizaci zimních výcvikových kurzů a pobytů.
Požadované předpoklady:
Platná licence sjezdového lyžování (např. instruktor základního lyžování, licence instruktor lyžován), absolvovaný vysokoškolský předmět relevantní ke kurzu lyžování pro učitele TV (pokud jiný, na začátku kurzu dojde ke vstupnímu přezkoušení dovedností).
Profil absolventa:
Absolventi programu jsou kvalifikovaní oborníci v oblasti výuky sjezdového lyžování dětí a žáků i se zrakovým postižením. Stejně jako s osobami se souběžným postižením více vadami, s dominancí zrakového postižení. Na základě absolvování programu mohou v  kontextu školním působit jako vyučující sjezdového lyžování pro všechny žáky, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Garant programu/kurzu:
Mikeška Daniel, Mgr.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací