Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Physical Culture
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Kurzy
Educational objectives of the group of programmes:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
The name of the programme:
Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program je určen pro pedagogické i instruktorské pracovníky zabývající se metodicko-organizačně sjezdovým lyžování dětí i dospělých se zrakovým postižením. Kurz zahrnuje základní didaktický kurz lyžování (dříve absolvovaný) a druhý kurz obsahující specifika didaktiky lyžování zaměřený na výuku dětí a žáků se zrakovým postižením.
Educational objectives of the programme:
Cílem programu je seznámit účastníka s metodikou výuky lyžování pro všechny, včetně osob se zrakovým postižením. Účastníci absolvují praktickou a teoretickou výuku lyžování sjezdového i běžeckého, lyžování s osobami se zrakovým postižením. Praktická výuka bude probíhat na svahu, kde si vyzkoušejí asistenci, samotnou jízdu v simulovaných podmínkách a naučí se pracovat s různými klienty. V teoretické části získají informace o didaktických zásadách, přípravě kurzu, problematice výuky u osob se zrakovým postižení, seznámí se s různými sportovně-kompenzačními pomůckami (jejich údržbou a modifikacemi). Součástí kurzu budou i základy osobní asistence a trasování s osobami se zrakovým postižením relevantní k realizaci zimních výcvikových kurzů a pobytů.
Required prerequisites:
Platná licence sjezdového lyžování (např. instruktor základního lyžování, licence instruktor lyžován), absolvovaný vysokoškolský předmět relevantní ke kurzu lyžování pro učitele TV (pokud jiný, na začátku kurzu dojde ke vstupnímu přezkoušení dovedností).
Graduate’s profile:
Absolventi programu jsou kvalifikovaní oborníci v oblasti výuky sjezdového lyžování dětí a žáků i se zrakovým postižením. Stejně jako s osobami se souběžným postižením více vadami, s dominancí zrakového postižení. Na základě absolvování programu mohou v  kontextu školním působit jako vyučující sjezdového lyžování pro všechny žáky, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Programme guarantor:
Mikeška Daniel, Mgr.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info