Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Obsah kurzu bude zaměřen na témata, která pedagogickým pracovníkům ozřejmí rozdíl mezi výukou češtiny jako mateřského a cizího/druhého jazyka. Důraz bude kladen na specifika lingvodidaktického popisu češtiny jako cizího/druhého jazyka, na metody, jak češtinu jako cizí/druhý jazyk zprostředkovat, i na to, jak efektivně propojit výuku českého jazyka a literatury s výukou češtiny jako cizího/druhého jazyka. Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP; registrační číslo projektu: NPO_UPOL_MSMT-16589/2022.
Educational objectives of the programme:
Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka klade na vyučující i žáky/studenty zcela jiné nároky než běžná výuka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cílem kurzu je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků tak, aby 1) věděli, co má a může škola udělat při nástupu žáka s odlišným mateřským jazykem; 2) byli schopni zprostředkovat češtinu žákům s odlišným mateřským jazykem; 3) mohli efektivně přispět k integraci žáka s odlišným mateřským jazykem jak do vzdělávacího procesu, tak do mimoškolních aktivit. Výstupem kurzu bude mj. portfolio řešení modelových situací, do kterého budou posluchači přispívat skupinovou i individuální prací.
Required prerequisites:
kurz pro pedagogické pracovníky
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Hradilová Darina, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info