Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Cyrilometodějská teologická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti zdraví.
Název programu/kurzu:
Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání i zájmově
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Smyslem teoretické částí výcviku je zakotvit Výcvik v integrativní psychoterapii do teoretického rámce psychologie, psychoterapie a psychiatrie. Teorie vám poskytne dostatečný základ pro možnou integraci v terapeutické práci a zároveň je přípravou na závěrečnou zkoušku z teorie. Teorie je rozdělena na předměty povinné (v rozsahu 316 hodin) a povinně volitelné (34 hodin z dvou volitelných předmětů). Všechny teoretické předměty musíte absolvovat během 7 let. Pro započtení každého předmětu vyžadujeme 100% účast.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cíle programu vychází z doporučení Certifikačního řádu pro komplexní psychoterapeutické výcviky (2021) ČAP (část II, článek 9) a z komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví. Frekventant by měl rozumět smyslu a procesu výcviku. Teoreticky bude zakotveno to, co bude frekventant v zkušenostní části zažívat. Teoretická část výcviku pokrývá tato téma: a) teorii vývoje člověka v průběhu životního cyklu, b) teorii změny, c) porozumění sociálním a kulturním kontextům ve vztahu k psychoterapii, d) teorie psychopatologie, e) psychoterapeutické posuzovaní a nástroje psychoterapeutické intervence a f) znalost ostatních psychoterapeutických směrů.
Požadované předpoklady:
neuvedeno
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací