Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Type of LLL programme:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Educational objectives of the group of programmes:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti zdraví.
The name of the programme:
Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie
Focus of the LLL programme:
on the profession and interest
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Smyslem teoretické částí výcviku je zakotvit Výcvik v integrativní psychoterapii do teoretického rámce psychologie, psychoterapie a psychiatrie. Teorie vám poskytne dostatečný základ pro možnou integraci v terapeutické práci a zároveň je přípravou na závěrečnou zkoušku z teorie. Teorie je rozdělena na předměty povinné (v rozsahu 316 hodin) a povinně volitelné (34 hodin z dvou volitelných předmětů). Všechny teoretické předměty musíte absolvovat během 7 let. Pro započtení každého předmětu vyžadujeme 100% účast.
Educational objectives of the programme:
Cíle programu vychází z doporučení Certifikačního řádu pro komplexní psychoterapeutické výcviky (2021) ČAP (část II, článek 9) a z komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii pro zdravotnictví. Frekventant by měl rozumět smyslu a procesu výcviku. Teoreticky bude zakotveno to, co bude frekventant v zkušenostní části zažívat. Teoretická část výcviku pokrývá tato téma: a) teorii vývoje člověka v průběhu životního cyklu, b) teorii změny, c) porozumění sociálním a kulturním kontextům ve vztahu k psychoterapii, d) teorie psychopatologie, e) psychoterapeutické posuzovaní a nástroje psychoterapeutické intervence a f) znalost ostatních psychoterapeutických směrů.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info