Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
Název programu/kurzu:
Jak posilovat svou odolnost v čase změn
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Program "Jak posilovat svoji odolnost v čase změn představuje pojem odolnost, její pilíře i aspekty. Nabízí jednoduché tipy i užitečné techniky, jak zapracovat na osobní resilienci, jak zvládat nároky doby na mentální pružnost a reagovat na změny osobní i společenské. Cílem programu je posilovat u posluchačů přístup tvůrce svého života, eliminovat postoj oběti a podpořit účastníky programu v odvaze zvládat změny a vnímat je jako jistou "jistotu" dnešních dní. Jednotlivé kapitoly programu nabízejí konkrétní inspirace a tipy pro posílení kondice těla i mysli. Ukazují, jak je důležitý proaktivní postoj člověka, otevřená mysl i konání, které nám dává smysl a je postaveno na osobních hodnotách. To vše přináší větší radost, energii a zvyšuje index osobní spokojenosti i pocit, že máme svůj život více pod kontrolou. Program je postaven na koučovacím přístupu, na ověřených informacích a osobních zkušenostech lektorky. Není striktním návodem, ale inspirací, jak je možno o věcech, které se nám dějí, přemýšlet.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat poznatky o pojmech jako jsou odolnost, její pilíře a aspekty, resilience atd.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Absolvent ovládá základní techniky posilování těla, mysli a odolnosti.
Garant programu/kurzu:
Tesaříková Čermáková Klára, Mgr. Bc.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací