Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Rektorát
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání pracovníků UP
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pracovníků UP - Corporate Open Online Course (COOC)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Profesní rozvoj pracovníků UP realizovaný formou COOC (Corporate Open Online Course).
Název programu/kurzu:
Jak si připravit efektivní plán hodiny
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Schopnost naplánovat si dobře jakoukoli aktivitu je klíčová pro její efektivní a kvalitní provedení. U výuky na vysoké škole, kde každá skupina studentů je specifická, a zároveň vzhledem k různorodosti témat a rozvíjených kompetencí je nutné používat široké spektrum výukových metod a postupů, představuje příprava plánu hodiny komplexní úkol vyžadující řadu specifických kompetencí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem tohoto kurzu je, aby účastníci chápali a uměli prakticky aplikovat základní principy designu výukového procesu na vysoké škole, aby byli schopni efektivně stanovit výukové cíle, zvolit odpovídající způsoby ověření, že jich studenti dosáhli, a na základě toho vytvořit konkrétní obsah výukových aktivit směřující k rozvoji stanovených kompetencí.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen pro pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.
Profil absolventa:
Absolvent chápe a umí prakticky aplikovat základní principy designu výukového procesu na vysoké škole, je schopen efektivně stanovit výukové cíle, zvolit odpovídající způsoby ověření, že jich studenti dosáhli, a na základě toho vytvořit konkrétní obsah výukových aktivit směřující k rozvoji stanovených kompetencí.
Garant programu/kurzu:
Tomoszek Maxim, JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací