Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Právnická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
Název programu/kurzu:
Prohlubování mediačních dovedností
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Kurz reaguje na potřebu dalšího profesního vzdělávání absolventů základních výcviků v mediaci. Zaměřuje se na prohlubování mediačních dovedností a splnění podmínek pro výkon mediace podle zákona o mediaci. Cílem je připravit účastníky na kvalitní poskytování mediačních služeb. Podstatou kurzu je praktický nácvik v modelových situacích (například konflikty z různých oblastí, práce se silnými emocemi, mediace s větším počtem účastníků, za přítomnosti advokátů či vedená dvojicí mediátorů). Lektorka vychází z konkrétních požadavků a zkušeností účastníků. Tomu přizpůsobuje výběr případů a dílčím způsobem i obsah kurzu. Důležitou součástí jsou diskuse, poskytovvání zpětné vazby lektorkou i účastníky, řešení problematických situací, vzájemná podpora a pomoc. Kurz přispívá k rozvoji profesní sebereflexe účastníků.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Kurz přispívá k profesnímu rozvoji mediátorů. Absolvent si prohloubí své dovednosti pro zvládání náročnějších mediačních situací. Je vhodný jako příprava na praktickou část zkoušky mediátora.
Požadované předpoklady:
Kurz je určen začínajícím i praktikujícím mediátorům, kteří absolvovali základní výcvik/kurz v mediaci u jakéhokoliv vzdělavatele.
Profil absolventa:
Kurz přispívá k profesnímu rozvoji mediátorů. Absolvent si prohloubí své dovednosti pro zvládání náročnějších mediačních situací. Je vhodný jako příprava na praktickou část zkoušky mediátora.
Garant programu/kurzu:
Holá Lenka, doc. PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací