Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Law
Type of LLL programme:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Educational objectives of the group of programmes:
Programy vedou k rozšíření a doplnění odborné kvalifikace. Zájemci o kurzy si chtějí rozšířit či doplnit znalosti a vědomosti svého oboru nebo rozšířit vzdělání o další oblast.
The name of the programme:
Prohlubování mediačních dovedností
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz reaguje na potřebu dalšího profesního vzdělávání absolventů základních výcviků v mediaci. Zaměřuje se na prohlubování mediačních dovedností a splnění podmínek pro výkon mediace podle zákona o mediaci. Cílem je připravit účastníky na kvalitní poskytování mediačních služeb. Podstatou kurzu je praktický nácvik v modelových situacích (například konflikty z různých oblastí, práce se silnými emocemi, mediace s větším počtem účastníků, za přítomnosti advokátů či vedená dvojicí mediátorů). Lektorka vychází z konkrétních požadavků a zkušeností účastníků. Tomu přizpůsobuje výběr případů a dílčím způsobem i obsah kurzu. Důležitou součástí jsou diskuse, poskytovvání zpětné vazby lektorkou i účastníky, řešení problematických situací, vzájemná podpora a pomoc. Kurz přispívá k rozvoji profesní sebereflexe účastníků.
Educational objectives of the programme:
Kurz přispívá k profesnímu rozvoji mediátorů. Absolvent si prohloubí své dovednosti pro zvládání náročnějších mediačních situací. Je vhodný jako příprava na praktickou část zkoušky mediátora.
Required prerequisites:
Kurz je určen začínajícím i praktikujícím mediátorům, kteří absolvovali základní výcvik/kurz v mediaci u jakéhokoliv vzdělavatele.
Graduate’s profile:
Kurz přispívá k profesnímu rozvoji mediátorů. Absolvent si prohloubí své dovednosti pro zvládání náročnějších mediačních situací. Je vhodný jako příprava na praktickou část zkoušky mediátora.
Programme guarantor:
Holá Lenka, doc. PhDr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info