Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Filozofická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy specializačního vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kvalifikační vzdělávání PCH
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Specializační vzdělávání v oborech z oblastí psychologie.
Název programu/kurzu:
Psycholog ve zdravotnictví
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání psycholog1 ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program obsahuje celkem 100 hodin, z toho teoretická výuka je v rozsahu 60 hodin a odborná praxe v zařízení poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu 40 hodin.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání psycholog1 ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program obsahuje celkem 100 hodin, z toho teoretická výuka je v rozsahu 60 hodin a odborná praxe v zařízení poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu 40 hodin.
Požadované předpoklady:
neuvedeno
Profil absolventa:
Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví vykonává činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče v oboru klinická psychologie prováděná bez indikace lékaře, a to pod odborným dohledem klinického psychologa nebo dětského klinického psychologa.
Garant programu/kurzu:
Procházka Roman, doc. PhDr. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací