Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy specializačního vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Kvalifikační vzdělávání PCH
Educational objectives of the group of programmes:
Specializační vzdělávání v oborech z oblastí psychologie.
The name of the programme:
Psycholog ve zdravotnictví
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání psycholog1 ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program obsahuje celkem 100 hodin, z toho teoretická výuka je v rozsahu 60 hodin a odborná praxe v zařízení poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu 40 hodin.
Educational objectives of the programme:
Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání psycholog1 ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program obsahuje celkem 100 hodin, z toho teoretická výuka je v rozsahu 60 hodin a odborná praxe v zařízení poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu 40 hodin.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví vykonává činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče v oboru klinická psychologie prováděná bez indikace lékaře, a to pod odborným dohledem klinického psychologa nebo dětského klinického psychologa.
Programme guarantor:
Procházka Roman, doc. PhDr. Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info