Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 227
Číslo Název programu Forma Akce
U4CCW002 IT nástroje ve výuce i mimo ni Distanční
U4CCW003 Projektování kurikula Distanční
U4CCW004 Jak posilovat svou odolnost v čase změn Distanční
U4CCW005 Jak si připravit efektivní plán hodiny Distanční
U4CCW006 Komunikace a prezentační dovednosti Distanční
U4CCW001 COOC - Kurzy na podporu pedagogických kompetencí (pro začínající akademiky) Distanční
R501W037 Základy programování v Pythonu Kombinovaná
R501W039 Základy 3D tisku Kombinovaná
T9KS22 Základní snowboarding - instruktor Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Kombinovaná
R901WD02 Doplňkové pedagogické studium učitelství fyziky Kombinovaná
R901WD03 Doplňkové pedagogické studium učitelství deskriptivní geometrie Kombinovaná
R901WD06 Doplňkové pedagogické studium učitelství geografie Kombinovaná
R901WS03 Souběžné doplňující studium učitelství chemie Kombinovaná
R901WS05 Souběžné doplňující studium učitelství environmentální výchovy Kombinovaná
T9T215 Ragby - licence B Kombinovaná
T9MN05 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Kombinovaná
R903W001 Newton Kombinovaná
L102W039 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
F7PKW001 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Kombinovaná
L102W054 Základy anesteziologie a intenzivní medicíny Kombinovaná
D6PDW316 Integrovaná tématická výuka /Highly Effective Teaching/ Kombinovaná
L102W005 Novinky v chirurgii Kombinovaná
L103W001 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT Kombinovaná
L102W050 Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání Kombinovaná
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Kombinovaná
D6PDW324 Jak učit POLY Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW331 Jak na ... začínajícího učitele (SŠ) Kombinovaná
L102W007 Předatestační kurz gynekologie a porodnictví 1. a 2. část (+ test) Kombinovaná
D6PDW337 Jak na ... tradice v období Velikonoc pro ZŠ Kombinovaná
D6PDW341 Jak na ... sebereflexi a sebehodnocení žáka 2. stupeň ZŠ a střední školy Kombinovaná
D6PDW345 Jak na ... výukové cíle pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D6PDW335 Mozková cvičení pro lepší učení aneb mozková gymnastika Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
T9T302 Trenér basketbalu II Kombinovaná
D6PDW287 Jak na...tvorbu myšlenkových map Kombinovaná
U4VKW091 Základy mindfulness - všímavosti pro zmírnění stresu a napětí a podpory psychické odolnosti Kombinovaná
U4VKW087 Jak předat akademické informace posluchačům poutavě Kombinovaná
U4FEW001 Speak Up! Presentation skills Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
U4VKW094 Týmová spolupráce II - Hvězdný tým Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
U4VKW096 LMS Moodle - práce s pokročilejšími typy interaktivních činností Kombinovaná
U4VKW092 Zvyšování odolnosti měkkého cíle Kombinovaná
D6PDW309 Jóga - hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Kombinovaná
D6PDW363 Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací