Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 167
Číslo Název programu Forma Akce
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Kombinovaná
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
L102W052 Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody) Kombinovaná
L103W001 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Kombinovaná
L102W042 Předatestační specializační kurz Soudní lékařství Kombinovaná
Z9N1W004 Intenzivní péče v por. as. - CŽV - kombinované Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW377 Komplexní rozvíjení dítěte předškolního věku prostřednictvím pohádek, příběhů i veršů Kombinovaná
D6PDW378 Jak na ... netradiční školní družiny 2 Kombinovaná
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Kombinovaná
R502W003 Didaktika chemie I Prezenční
R502W018 Didaktika biologie I Prezenční
R502W022 Didaktika fyziky II Prezenční
R502W024 Obecná didaktika II Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Prezenční
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Prezenční
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Prezenční
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Prezenční
R502W031 Lektorské dovednosti II Prezenční
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Prezenční
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Prezenční
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Prezenční
F501W044 Kreativní práce s natáčecí technikou ve škole Prezenční
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
R502W034 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I Prezenční
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční
F501W048 Audiovize a média ve výuce: Letní škola pro učitele středních škol Prezenční
F501W036 Letní škola bohemistiky Prezenční
F2ECW042 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (tzv. doplňující pedagogické studium) Prezenční
Z9B1W007 Ergoterapie - CŽV Prezenční
F2ECW045 Studium zaměřené na specializační činnost provázejícího učitele Prezenční
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Prezenční
Z9N1W001 Aplikovaná fyzioterapie - nMgr. - CŽV Prezenční
F2ECW043 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 1 Prezenční
F2ECW044 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 2 Prezenční
F9PBW001 CŽV Psychologie PB Prezenční
F9PNW001 CŽV-Psychologie Prezenční
F9PBW016 Žurnalistika Prezenční
F9PBW031 Angličtina pro tlumočení a překlad Prezenční
F9PBW005 Japonská filologie Prezenční

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací