Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 149
Číslo Název programu Forma Akce
T9MN05 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Kombinovaná
T9MN06 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Kombinovaná
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční
R903W001 Newton Kombinovaná
L102W005 Novinky v chirurgii Kombinovaná
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Prezenční
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Prezenční
R502W006 Obecná didaktika I Prezenční
R502W024 Obecná didaktika II Prezenční
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Kombinovaná
U608W009 Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi Kombinovaná
L103W004 Onkourologie 2 Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW364 Polytechnika pro MŠ - inspirace a rozvoj didaktických dovedností Kombinovaná
Z9B1W002 Porodní asistence - CŽV Prezenční
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
L102W007 Předatestační kurz gynekologie a porodnictví 1. a 2. část (+ test) Kombinovaná
L102W042 Předatestační specializační kurz Soudní lékařství Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Prezenční
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Kombinovaná
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Prezenční
U4CCW003 Projektování kurikula Distanční
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Prezenční
L102W049 Racionální antibiotická léčba (obor Pediatrie) Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W003 Radiační ochrana pro aplikující odborníky Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
T9T215 Ragby - licence B Kombinovaná
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Prezenční
T9KM03 Regenerační a sportovní masáže Kombinovaná
L102W053 Resuscitace novorozence Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná
L102W052 Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody) Kombinovaná
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Kombinovaná
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Kombinovaná
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Kombinovaná
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Kombinovaná
T9T217 Stolní tenis - licence B Kombinovaná
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Kombinovaná
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací