Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 167
Číslo Název programu Forma Akce
F9PBW016 Žurnalistika Prezenční
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Kombinovaná
Z9B1W010 Zdravotnické záchranářství - CŽV Prezenční
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L102W046 Základy pediatrie Kombinovaná
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Kombinovaná
L102W015 Základy neurologie Kombinovaná
L102W035 Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické operace Kombinovaná
T9KL12 Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
F2ECW044 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 2 Prezenční
F2ECW043 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 1 Prezenční
D6PDW385 Wellbeing, jak vést děti k životní spokojenosti Kombinovaná
L103W001 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT Kombinovaná
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Prezenční
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Kombinovaná
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Prezenční
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
L102W039 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
D6PDW388 Úvod do naladěné komunikace v prostředí školy Kombinovaná
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW386 Tvůrčí psaní pro děti Kombinovaná
T9T502 Trenér výkonnostního basketbalu Kombinovaná
T9T302 Trenér basketbalu II Kombinovaná
T9T402 Trenér basketbalu I Kombinovaná
T9T105 Trenér a porotce I. třídy - taneční sport Kombinovaná
L102W034 test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
F2ECW045 Studium zaměřené na specializační činnost provázejícího učitele Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Kombinovaná
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Kombinovaná
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
F2ECW042 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (tzv. doplňující pedagogické studium) Prezenční
F1SVW001 Studium k výkonu specializační činnosti provázejícího učitele Prezenční
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Kombinovaná
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Kombinovaná
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Kombinovaná
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Kombinovaná
D2PD110 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací