Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 203
Číslo Název programu Forma Akce
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Kombinovaná
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Kombinovaná
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Kombinovaná
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Kombinovaná
T9T217 Stolní tenis - licence B Kombinovaná
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Kombinovaná
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Kombinovaná
U4FEW001 Speak Up! Presentation skills Kombinovaná
R901WS01 Souběžné doplňující studium učitelství matematiky Kombinovaná
R901WS06 Souběžné doplňující studium učitelství geografie Kombinovaná
R901WS02 Souběžné doplňující studium učitelství fyziky Kombinovaná
R901WS05 Souběžné doplňující studium učitelství environmentální výchovy Kombinovaná
R901WS03 Souběžné doplňující studium učitelství chemie Kombinovaná
R901WS04 Souběžné doplňující studium učitelství biologie Kombinovaná
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Kombinovaná
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Kombinovaná
T9T225 Školení instruktorů mažoretek II. třídy Kombinovaná
U4VKW039 Školení Adobe Acrobat (editace a tvorba PDF dokumentů) Kombinovaná
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
L102W052 Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody) Kombinovaná
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
L102W053 Resuscitace novorozence Kombinovaná
D6PDW368 Relaxace nervové soustavy jako prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky nejen pro učitele Kombinovaná
T9KM03 Regenerační a sportovní masáže Kombinovaná
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Prezenční
T9T215 Ragby - licence B Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
L101W003 Radiační ochrana pro aplikující odborníky Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L102W049 Racionální antibiotická léčba (obor Pediatrie) Kombinovaná
L102W040 Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí Kombinovaná
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Prezenční
U608W010 Projekty VaV a jejich financování Kombinovaná
U4CCW003 Projektování kurikula Distanční
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Prezenční
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Kombinovaná
U607W007 Proč a jak publikovat v open access Kombinovaná
F7PKW001 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Kombinovaná
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Kombinovaná
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Prezenční
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Prezenční

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací