Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 203
Číslo Název programu Forma Akce
T9KV21 Vodní turistika a rafting - instruktor školní vodní turistiky Kombinovaná
R501W021 Moderní trendy ve výuce chemie Kombinovaná
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Kombinovaná
R501W039 Základy 3D tisku Kombinovaná
T9T217 Stolní tenis - licence B Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Kombinovaná
T9T225 Školení instruktorů mažoretek II. třídy Kombinovaná
R901WD03 Doplňkové pedagogické studium učitelství deskriptivní geometrie Kombinovaná
R901WD05 Doplňkové pedagogické studium učitelství environmentální výchovy Kombinovaná
R901WS02 Souběžné doplňující studium učitelství fyziky Kombinovaná
R901WS05 Souběžné doplňující studium učitelství environmentální výchovy Kombinovaná
T9MN05 Modul prostupnosti studia Tělesné výchovy Kombinovaná
R903W001 Newton Kombinovaná
T9MN02 Analýza pohybu Kombinovaná
L103W004 Onkourologie 2 Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Kombinovaná
L102W040 Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí Kombinovaná
L102W034 test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Kombinovaná
L103W001 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT Kombinovaná
D6PDW295 Jak na... rituály spokojené třídy v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW324 Jak učit POLY Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
L102W007 Předatestační kurz gynekologie a porodnictví 1. a 2. část (+ test) Kombinovaná
D6PDW344 Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Kombinovaná
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Kombinovaná
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Kombinovaná
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Kombinovaná
T9T302 Trenér basketbalu II Kombinovaná
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Kombinovaná
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Kombinovaná
D2PD110 Studium k rozšížení odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Kombinovaná
U4FEW001 Speak Up! Presentation skills Kombinovaná
U4VKW070 Základy první pomoci a resuscitace s využitím AED Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
U4VKW098 Asertivní komunikace v praxi Kombinovaná
U608W005 Kyberbezpečnost Kombinovaná
U608W008 Autorské právo ve VaV Kombinovaná
D6PDW368 Relaxace nervové soustavy jako prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky nejen pro učitele Kombinovaná
D6PDW372 Jak na ... základní pohled, vstup do fyzioterapeutických metod a jejich využití v praxi ve speciální pedagogice Kombinovaná
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací