Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 196
Číslo Název programu Forma Akce
R502W002 Didaktika fyziky I Prezenční
R502W006 Obecná didaktika I Prezenční
R502W003 Didaktika chemie I Prezenční
T7PK72 Konzultační den uchazečů o studium bakalářského studijního oboru fyzioterapie Prezenční
T7PK73 Konzultační den uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního oboru fyzioterapie Prezenční
R502W018 Didaktika biologie I Prezenční
R502W022 Didaktika fyziky II Prezenční
R502W024 Obecná didaktika II Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Prezenční
Z201W007 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Prezenční
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Prezenční
Z701W003 Přípravný kurz pro uchazeče o Bc. studijní obory FZV Prezenční
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
R502W030 Lektorské dovednosti I Prezenční
Z201W0010 Nový citační styl APA 7th edition Prezenční
R502W031 Lektorské dovednosti II Prezenční
R502W032 AI for teaching Prezenční
Z701W002 Přípravný kurz pro uchazeče o nMgr. studium Aplikovaná fyzioterapie Prezenční
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Prezenční
Z601W006 Difficult Airwaymanagement v podmínkách přednemocniční neodkladné péče Prezenční
Z301W001 Zdravotník zotavovacích akcí Prezenční
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Prezenční
RC01W001 Post-conflict reconstruction and development Prezenční
M20210 Výcvik v integ. psychoterapii - sebezkušenostní část Prezenční
F700W015 Jidiš 1: úvod do historie jazyka a kultury v CŽV Prezenční
F700W033 Letní škola numismatiky Prezenční
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Prezenční
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Prezenční
F501W042 Jak pomocí vyprávění a umělé inteligence rozvíjet kritické myšlení? Prezenční
F501W043 Jak pracovat ve výuce s audiovizuálními ukázkami? Prezenční
F501W044 Kreativní práce s natáčecí technikou ve škole Prezenční
F2ECW040 Copywriterem nanečisto Prezenční
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
R502W034 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I Prezenční
R502W035 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II Prezenční
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční
L102W052 Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody) Kombinovaná
L103W001 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW344 Jak na ... výukové cíle pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Kombinovaná
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Kombinovaná
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Kombinovaná
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Kombinovaná
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací