Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 167
Číslo Název programu Forma Akce
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
T9T215 Ragby - licence B Kombinovaná
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Prezenční
D6PDW368 Relaxace nervové soustavy jako prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky nejen pro učitele Kombinovaná
L102W053 Resuscitace novorozence Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Kombinovaná
L102W052 Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody) Kombinovaná
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
T9T325 Školení instruktorů mažoretek III. třídy Kombinovaná
T6TV10 Školní házená zábavnou formou Kombinovaná
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Kombinovaná
T6TV22 Sport a sexualita v trenérské praxi Kombinovaná
T9T217 Stolní tenis - licence B Kombinovaná
D2PD126 Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání kvalifikace speciálního pedagoga Kombinovaná
D2PD129 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ Kombinovaná
D2PD128 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy Kombinovaná
D2PD110 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D2PD123 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka Kombinovaná
D2PD117 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka Kombinovaná
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Kombinovaná
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Kombinovaná
F1SVW001 Studium k výkonu specializační činnosti provázejícího učitele Prezenční
F2ECW042 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (tzv. doplňující pedagogické studium) Prezenční
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Kombinovaná
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Kombinovaná
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F2ECW045 Studium zaměřené na specializační činnost provázejícího učitele Prezenční
L102W034 test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
T9T105 Trenér a porotce I. třídy - taneční sport Kombinovaná
T9T402 Trenér basketbalu I Kombinovaná
T9T302 Trenér basketbalu II Kombinovaná
T9T502 Trenér výkonnostního basketbalu Kombinovaná
D6PDW386 Tvůrčí psaní pro děti Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Kombinovaná
D6PDW388 Úvod do naladěné komunikace v prostředí školy Kombinovaná
L102W039 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Prezenční

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací