Přihlášení na program CŽV

Filtr
Počet nalezených záznamů: 163
Číslo Název programu Forma Akce
F9PBW016 Žurnalistika Prezenční
Z9B1W009 Zdravotnické záchranářství - CŽV - kombinované studium Kombinovaná
Z9B1W010 Zdravotnické záchranářství - CŽV Prezenční
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná
L102W046 Základy pediatrie Kombinovaná
U607W006 Základy otevřené vědy - open access a open data Kombinovaná
L102W015 Základy neurologie Kombinovaná
L102W035 Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické operace Kombinovaná
T9KL12 Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
F2ECW044 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 2 Prezenční
F2ECW043 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 1 Prezenční
D6PDW385 Wellbeing, jak vést děti k životní spokojenosti Kombinovaná
D6PDW363 Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu Kombinovaná
L103W001 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT Kombinovaná
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Prezenční
Z9B1W005 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV - kombinované studium Kombinovaná
Z9B1W003 Všeobecné ošetřovatelství - CŽV Prezenční
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
L102W039 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
D6PDW388 Úvod do naladěné komunikace v prostředí školy Kombinovaná
T9T212 Úpolové sporty (karate, box) - II. třída Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW386 Tvůrčí psaní pro děti Kombinovaná
T9T502 Trenér výkonnostního basketbalu Kombinovaná
T9T302 Trenér basketbalu II Kombinovaná
T9T402 Trenér basketbalu I Kombinovaná
T9T105 Trenér a porotce I. třídy - taneční sport Kombinovaná
L102W034 test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
F2ECW045 Studium zaměřené na specializační činnost provázejícího učitele Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
D2PD130 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium) Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D2PD104 Studium pedagogiky pro vychovatele Kombinovaná
D2PD101 Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy Kombinovaná
D2PD105 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
F2ECW042 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (tzv. doplňující pedagogické studium) Prezenční
F1SVW001 Studium k výkonu specializační činnosti provázejícího učitele Prezenční
D2PD121 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základy společenských věd a etickou výchovu Kombinovaná
D2PD119 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku přírodopisu/biologie Kombinovaná
D2PD122 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka Kombinovaná
D2PD118 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku matematiky Kombinovaná
D2PD127 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky Kombinovaná
D2PD120 Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu Kombinovaná

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací