Detail programu

Interkulturní komunikace ve školském prostředí


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Cyrilometodějská teologická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Interkulturní komunikace ve školském prostředí
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Tento předmět je rozdělen do tří tematických oddílů. První z nich se zabývá kulturou jako takovou - její definicemi, typy (mj. podle Tonniese), dimenzemi (mj. podle Hofstede); pozornost je věnována i růzností vyskytující se uvnitř jedné kultury (např. věřící vs. nevěřící). Prezentován je model kultury jako ledovce. Druhý blok je věnován otázce komunikace. Začíná uvedením definice, základního modelu komunikace a základních jejich typů, vč. odlišení pedagogické komunikace od sociální. V posledním - třetím bloku je pozornost soustředěná na vybrané kultury a z nich vyplývající specifika komunikace (vč. potenciálních nedorozumění) mezi žákem či rodičem, jimž je bližší jedná kultura, a učitelem, kterému je bližší kultura jiná. Prostor bude věnován především specifikum romské a vietnamské kultury a komunikace.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací