Programy CŽV na fakultách

Právnická fakulta


Mezinárodně uznávané kurzy

Mezinárodně uznávaný kurz
Číslo Název Forma
PM0104 LL.M. International and European Law Prezenční
Mezinárodně uznávaný kurz
Číslo Název Forma
PM0102 LL.M. Právo duševního vlastnictví-Specializace I.: Právo designové a módní Kombinovaná
PM0103 LL.M. Právo duševního vlastnictví-Specializace II.: Mediální právo Kombinovaná
PM0101 LL.M. Soutěžní právo Kombinovaná

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Číslo Název Forma
P200W005 Aktuální změny v daňovém právu Prezenční
P200W010 Aplikace mezinárodního práva v ČR s důrazem na mezinárodní smlouvy Prezenční
P200W012 Evropská ochrana lidských práv pro právní praxi Prezenční
P200W013 Evropské a mezinárodní právo sociálního zabezpečení Prezenční
P200W008 Jak na smlouvy Prezenční
P20004 Letní škola Medicínského práva Prezenční
P200W009 Nájem bytu Prezenční
P20003 Novinky v pracovním právu Prezenční
P200W014 Nový občanský zákoník - obecná úprava a změny v soukromém právu a Civilní soudní řízení Prezenční
P20005 Nový stavební zákon Prezenční
P200W006 Právní úprava státního občanství v ČR Prezenční
P20002 Prohlubování mediačních dovedností Prezenční
P200W002 Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva v praxi s důrazem na právo na spravedlivý proces a ochranu majetku Prezenční
P200W004 Věcná práva v novém občanském zákoníku - věcná práva k věci cizí Prezenční
P200W003 Věcná práva v novém občanském zákoníku - základní principy věcných práv, držba, vlastnické právo Prezenční
P200W016 Vybrané aspekty posuzování případů sexuálního zneužívání dětí Prezenční
P20001 Základní výcvik v mediaci Prezenční
P200W011 Základy mezinárodního práva pro právní praxi a veřejnou správu Prezenční
P200W015 Základy trestní odpovědnosti a trestního procesu, trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých pachatelů Prezenční
P200W007 Změny v dědickém právu po přijetí nového občanského zákoníku Prezenční
Programy kvalifikačního vzdělávání (doplňující a rozšiřující vzdělání)
Číslo Název Forma
P20010 Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce Distanční
P20005 Novela pracovního práva Distanční
P20008 Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2020 Distanční
P20009 Úvodní seznámení s novými znaleckými předpisy Distanční
P20007 Velká novela zákona o obchodních korporacích Distanční
P20006 Zákoník práce v době pandemie Distanční

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Program celoživotního vzdělávání v rámci bc. studijního programu
Číslo Název Forma
P90003 Právo ve veřejné správě v celoživotním vzdělávání Prezenční
Program celoživotního vzdělávání v rámci mgr. studijního programu
Číslo Název Forma
P90004 Právo a právní věda v celoživotním vzdělávání Prezenční
Zpět na seznam fakult

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací