Programy CŽV na fakultách

Filozofická fakulta


Programy dalšího vzdělávání

Kurzy pro sociální pracovníky
Číslo Název Forma
F5SP02 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Prezenční
F5SP03 Dítě jako svědek a oběť domácího násilí, školení k využití edukačního filmu Zuřivec Prezenční
F5SP00 Kompetence sociálních pracovníků v řešení syndromu CAN Prezenční
F5SPW005 Krizové řízení v sociálních službách (pro seniory) Prezenční
F5SP01 Potenciál případových studií v sociální práci Prezenční
F5SPW006 Univerzitní dobrovolnictví a intergenerační solidarita Prezenční
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
F501W048 Audiovize a média ve výuce: Letní škola pro učitele středních škol Prezenční
F5010W037 Celostní muzikoterapie 1 Prezenční
F5010W038 Celostní muzikoterapie 2 Prezenční
F50108 Celostní muzikoterapie 3 Prezenční
F501W023 Didaktika češtiny jako cizího/druhého jazyka Prezenční
F501W014 Dítě, žák, či student jako svědek a oběť domácího násilí a role pedagogického pracovníka Prezenční
F50109 Druhý krok - primárně preventivní program pro pedagogy a poradenské pracovníky ve školství Prezenční
F50125 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B1) - 80 hodin Prezenční
F50124 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B2) - 80 hodin Prezenční
F50123 Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni C1) - 80 hodin Prezenční
F501W039 Informace a dezinformace: Možné přístupy k výuce kritického čtení mediálních obsahů Prezenční
F501W042 Jak pomocí vyprávění a umělé inteligence rozvíjet kritické myšlení? Prezenční
F501W043 Jak pracovat ve výuce s audiovizuálními ukázkami? Prezenční
F50121 Jazykové certifikáty z angličtiny pro studenty středních škol Prezenční
F50122 Jazykové certifikáty z němčiny pro studenty středních škol Prezenční
F501W044 Kreativní práce s natáčecí technikou ve škole Prezenční
F50130 Krizová komunikace s médii Prezenční
F50131 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 16 hodin (příprava na zkoušku PET) Prezenční
F501W4B1 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 24 hodin Prezenční
F501W001 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 32 hodin Prezenční
F50106 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 56 hodin Prezenční
F50105 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) - 80 hodin Prezenční
F50133 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 16 hodin (příprava na zkoušku FCE) Prezenční
F501W4B2 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 24 hodin Prezenční
F501W002 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 32 hodin Prezenční
F50116 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 56 hodin Prezenční
F50115 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2) - 80 hodin Prezenční
F50135 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 16 hodin (příprava na zkoušku CAE) Prezenční
F50136 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 24 hodin Prezenční
F501W003 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 32 hodin Prezenční
F50119 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 56 hodin Prezenční
F50118 Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1) - 80 hodin Prezenční
F50126 Kurz průběžného vzdělávání pro učitele ruštiny Prezenční
WF501 Kurz teorie a dějin hudby pro učitele hudební/estetické výchovy na ZŠ a SŠ Prezenční
F501W036 Letní škola bohemistiky Prezenční
F501W040 Mediální gramotnost: analýza stavu a možnosti rozvoje ve škole Prezenční
F501W031 MeDiGram: Česká mediální krajina aneb Kdo ovládá média a proč? Prezenční
F501W026 MeDiGram: Didaktický seminář filmové a AV výchovy aneb Myslet v souvislostech Prezenční
F501W029 MeDiGram: Jak filosofovat filmem? Prezenční
F501W025 MeDiGram: Jak popularizovat vědu filmem? Prezenční
F501W033 MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé Prezenční
F501W024 MeDiGram: Jak rozumět životu mladých prostřednictvím televize? Prezenční
F501W030 MeDiGram: Jak s dětmi točit filmy? Prezenční
F501W027 MeDiGram: Podcasting jako moderní edukační nástroj pro předměty kurikula střední školy Prezenční
F501W035 MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti Prezenční
F501W032 MeDiGram: V novinářské kuchyni aneb Od události ke zprávě Prezenční
F501W028 MeDiGram: Vlastními slovy/In their own words aneb Podcasty o české historii Prezenční
F501W022 Mezikulturní interakce a komunikace - Ukrajina a Česká republika Prezenční
F501W046 Mindfulness a psychohygiena Prezenční
F501W021 Moodle for Employees FA PU Prezenční
F501W020 Moodle pro zaměstnance FF UP Prezenční
F50139 Podpora demokratických hodnot Prezenční
F50129 Podpora komunikace pod vedením psychologa Prezenční
F50111 Práce s webinářem WizIQ Prezenční
F50138 Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem Prezenční
F50128 Psychologické minimum pro pedagogické pracovníky Prezenční
F501W004 Rozvoj kritické gramotnosti skrze čtení-psaní-diskusi ve vysokoškolské výuce: cíle a aktivity Prezenční
F50140 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
F50113 Sociální zabezpečení dětí, žáků a studentů v praxi pedagogického pracovníka Prezenční
F501W047 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (tzv. doplňující pedagogické studium) Prezenční
F50103 Studium v oblasti pedagogických věd - dvouobor Prezenční
F50100 Studium v oblasti pedagogických věd - jednoobor Prezenční
F501WPV1 Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ Prezenční
F501W034 Světy v obrázcích - Použití komiksu při výuce literatury, dějepisu a OV Prezenční
F50112 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi Prezenční
F50137 Textování (pro rozvoj čtenářské gramotnosti) Prezenční
F50127 Úvodní seminář pro začínající školní psychology Prezenční
F501W041 Včasná diagnostika a doporučení, jak pracovat s dospívajícími, kteří jsou ohroženi rizikovým nebo závislostním užíváním internetu, sociálních sítí nebo hraním digitálních her Prezenční
F50110 Využití e-learningové části portálu EDIS Prezenční
F501W045 Well being Prezenční
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
F500W002 Intenzivní kurz učitelské způsobilosti pro absolventy Kombinovaná
F500W000 Letní škola bohemistiky Kombinovaná
F500W001 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Kombinovaná
F500WKUZ Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - dvouobor Kombinovaná
F500WUZK Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě - jednoobor Kombinovaná

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Kurzy v oblasti muzikologie
Číslo Název Forma
F2MUW00 Kurz teorie a dějin hudby Prezenční
F2MUW01 Kurz zpracování zvuku na počítači Prezenční
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání
Číslo Název Forma
F2ECW039 AI jako akademický partner: možnosti efektivního a etického využití Prezenční
F2ECW029 Analýza hudebních skladeb s digitálním klávesovým nástrojem Prezenční
F2ECW017 Asertivní jednání a jeho zásady Prezenční
F2ECW024 Aurora Competence Framework (ACF) - Learning Outcomes in University for Impact in Society (LOUIS) - výuka přenositelných kompetencí Prezenční
F2ECW012 Bleskový audiodokument aneb Od pitchingu k realizaci Prezenční
F2EC03 Certifikát v oboru překladatelství Prezenční
F2ECW028 Čeština pro cizince Prezenční
F2ECW010 Cestou vlastního rozvoje (vzdělávací výcvik pro VŠ pedagogy) Prezenční
F2ECW040 Copywriterem nanečisto Prezenční
F2ECW009 Dynamika skupiny: Jak a kdy nastavovat pravidla a vztahy se studujícími? Prezenční
F2ECW011 Dynamika skupiny: jak udržovat dobré vztahy se/mezi studenty v průběhu semestru Prezenční
F2ECW030 Gender a sexualita - komunikační etika a etiketa Prezenční
F2ECW005 Jak na badatelskou výuku v humanitních a společenských vědách na vysoké škole Prezenční
F2ECW035 Komunikativně poradenské dovednosti Prezenční
F2EC04 Moderní metody atestace a evaluace Prezenční
F2ECW004 Na výuce líného učitele Prezenční
F2ECW015 Netradiční metody a prvky ve vzdělávání Prezenční
F2ECW038 O lidech s odlišnou sexuální orientací a intersex lidech, o stigmatech a břemenech, která nesou Prezenční
F2ECW018 Obrana proti manipulativnímu jednání Prezenční
F2ECW006 On-line aplikace v (nejen) vysokoškolské výuce Prezenční
F2ECW013 Pedagogická komunikace: jaké klást otázky a proč? Prezenční
F2ECW023 Pedagogická komunikace: zpětná vazba a metody, které podporují aktivitu studujících Prezenční
F2ECW033 Pravopis/psaní úředních dokumentů a e-mailová dokumentace Prezenční
F2ECW032 Představení nového systému organizace a evidence praxí Prezenční
F2ECW031 Příprava studijních opor pro kombinované studium Prezenční
F2ECW034 První psychická pomoc Prezenční
F2ECW022 Respekt až na půdu * akademickou Prezenční
F2ECW037 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu Prezenční
F2ECW041 Setkání vyučujících FF UP k tématu AI ve vzdělávacím procesu - díl druhý Prezenční
F2ECW027 Školení interaktivní tabule Prezenční
F2ECW036 Speciální otázky neuropsychologie Prezenční
F2ECW019 Strategie řešení konfliktních situací Prezenční
F2ECW042 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ (tzv. doplňující pedagogické studium) Prezenční
F2ECW045 Studium zaměřené na specializační činnost provázejícího učitele Prezenční
F2ECW016 Tradiční metody ve vzdělávání Prezenční
F2ECW003 Tvorba traileru: Mezi reklamou a filmem - REACTOR PRO Prezenční
F2ECW020 Ukrajinci mezi námi I. Prezenční
F2ECW021 Ukrajinci mezi námi II. Prezenční
F2ECW014 Vedení semináře v prostředí on-line platformy SpatialChat Prezenční
F2ECW001 Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti Prezenční
F2ECW002 Vývoj a realizace autorského filmu - REACTOR PRO Prezenční
F2ECW043 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 1 Prezenční
F2ECW044 Workshop na posilování pedagogických kompetencí 2 Prezenční
F2ECW007 Wrestling with language - REACTOR PRO Prezenční
F2ECW008 Základy herectví - REACTOR PRO Prezenční
F2ECW025 Základy nenásilné komunikace pro pohodu doma i v práci Prezenční
F2ECW026 Zimní škola Umělá inteligence a společnost Prezenční
F2EC01 Zkouška ECL - čeština pro cizince Prezenční
F2EC00 Zkouška ECL - jazyky Prezenční
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Číslo Název Forma
F200WEMP Ekonomika a management pro praxi Kombinovaná
F200WFMS Financování majetkové struktury podniků Kombinovaná
F200WIHU Informační hodnota účetnictví Kombinovaná
F200WMEP Manažerská a ekonomická psychologie Kombinovaná
F200WMAR Marketing Kombinovaná
F200WPFP Právní formy podnikání Kombinovaná
F200WPMF Projektový management a fundraising Kombinovaná
F200WSDS Struktura daňové soustavy v ČR Kombinovaná
F200WVEK Veřejná ekonomika Kombinovaná
F200WZOM Základy obecného managementu a řízení lidí Kombinovaná
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Číslo Název Forma
F201WMPP Manažerská a ekonomická psychologie Prezenční

Programy rekvalifikačního vzdělávání

Programy rekvalifikačního vzdělávání
Číslo Název Forma
F3CUW003 Český jazyk pro cizince - pro pokročilé Prezenční
F3CUW001 Český jazyk pro cizince se zaměřením na trh práce Prezenční
F3CUW002 Český jazyk se zaměřením na trh práce a se specifickým zaměřením kurzu vztahujícím se k pracovní činnosti uchazečů a zájemců o zaměstnání - navazující kurz Prezenční

Programy specializačního vzdělávání

Kvalifikační vzdělávání PCH
Číslo Název Forma
F10003 Dopravní psychologie Prezenční
F10000 Kurz pro budoucí lektory rehabilitačních programů pro řidiče s problémovou řidičskou praxí Prezenční
F100W001 Psycholog ve zdravotnictví Prezenční
F10002 Školní psycholog na ZŠ a SŠ Prezenční
Specializační vzdělávání
Číslo Název Forma
F1SVW001 Studium k výkonu specializační činnosti provázejícího učitele Prezenční

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů
Číslo Název Forma
99KPW Krátkodobé studijní pobyty zahraničních studentů Prezenční
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
F9KBW002 Andragogika se specializací personální rozvoj Kombinovaná
F9KB05 Andragogika v profilaci na personální management Kombinovaná
F9KBW003 Archeologie Kombinovaná
F9KBW001 CŽV Psychologie KB Kombinovaná
F9KB10 Divadelní věda-Filmová věda Kombinovaná
F9KBW005 Migrační studia Kombinovaná
F9KB08 Muzikologie Kombinovaná
F9KB01 Psychologie 1. ročník CŽV Kombinovaná
F9KB02 Psychologie 2. ročník CŽV Kombinovaná
F9KB03 Psychologie 3. ročník CŽV Kombinovaná
F9KBW009 Řízení vzdělávacích institucí Kombinovaná
F9KBW004 Sociální práce Kombinovaná
F9KB07 Sociální práce 2. ročník Kombinovaná
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Číslo Název Forma
F9PB05 Anglická filologie Prezenční
F9PBW008 Anglická filologie Prezenční
F9PB16 Anglická filologie - Aplikovaná ekonomická studia Prezenční
F9PB29 Anglická filologie - Aplikovaná ekonomická studia Prezenční
F9PB17 Anglická filologie - Archeologie Prezenční
F9PB19 Anglická filologie - Historie Prezenční
F9PB18 Anglická filologie - Žurnalistika Prezenční
F9PBW031 Angličtina pro tlumočení a překlad Prezenční
F9PBW012 Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad Prezenční
F9PB15 Archeologie - Historie Prezenční
F9PB14 Česká filologie Prezenční
F9PBW007 Česká filologie-Anglická filologie Prezenční
F9PBW014 Čínská filologie Prezenční
F9PBW003 CŽV Andragogika-Sociologie Prezenční
F9PBW001 CŽV Psychologie PB Prezenční
F9PBW002 CŽV Sociologie-Andragogika Prezenční
F9PBW030 Divadelní studia-Filmová studia Prezenční
F9PBW028 Divadelní studia-Německá filologie Prezenční
F9PBW009 Ekonomicko-manažerská studia Prezenční
F9PBW029 Ekonomicko-manažerská studia-Anglická filologie Prezenční
F9PBW011 English Philology Prezenční
F9PBW013 Evropská studia a diplomacie-Politologie Prezenční
F9PBW022 Filmová studia-Divadelní studia Prezenční
F9PBW025 Filmová studia-Televizní a rozhlasová studia Prezenční
F9PBW015 Historické vědy Prezenční
F9PB30 Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch Prezenční
F9PB06 Japonská filologie Prezenční
F9PBW005 Japonská filologie Prezenční
F9PBW024 Korejská studia Prezenční
F9PBW004 Korejština pro hospodářskou praxi Prezenční
F9PB11 Kulturní antropologie Prezenční
F9PBW023 Kulturní antropologie-Filozofie Prezenční
F9PB24 Muzikologie Prezenční
F9PB25 Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad Prezenční
F9PBW021 Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - Mezinárodní vztahy a bezpečnost Prezenční
F9PB04 Německá filologie Prezenční
F9PB13 Politologie a evropská studia Prezenční
F9PB01 Psychologie 1. ročník CŽV Prezenční
F9PB02 Psychologie 2. ročník CŽV Prezenční
F9PB03 Psychologie 3. ročník CŽV Prezenční
F9PB27 Ruská filologie - Italská filologie Prezenční
F9PBW010 Ruská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi Prezenční
F9PB08 Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury Prezenční
F9PB09 Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast Prezenční
F9PB07 Sociologie - Andragogika Prezenční
F9PB10 Sociologie - Kulturní antropologie Prezenční
F9PBW026 Španělská filologie Prezenční
F9PBW027 Španělská filologie-Portugalská filologie Prezenční
F9PB26 Teorie a dějiny dramatických umění Prezenční
F9PBW006 Uměnovědná studia Prezenční
F9PB23 Uměnovědná studia Prezenční
F9PBW016 Žurnalistika Prezenční
F9PB31 Žurnalistika - Filmová studia Prezenční
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
F9KN01 Andragogika Kombinovaná
F9KNW002 Andragogika Kombinovaná
F9KNW001 CŽV-Psychologie Kombinovaná
F9KN00 Psychologie Kombinovaná
F9KN02 Psychologie 2. ročník Kombinovaná
Programy CŽV v rámci akr. navazujících magisterských stud. programů
Číslo Název Forma
F9PN11 Anglická filologie Prezenční
F9PN06 Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad Prezenční
F9PNW005 Archeologie Prezenční
F9PNW006 Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura Prezenční
F9PNW003 Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura Prezenční
F9PNW001 CŽV-Psychologie Prezenční
F9PN08 English Philology Prezenční
F9PN07 European Studies and International Relations Prezenční
F9PNW004 Francouzská filologie-Anglická filologie Prezenční
F9PN10 Judaistika: Dějiny a kultura Židů Prezenční
F9PN02 Kulturní antropologie - Andragogika Prezenční
F9PNW002 Kulturní antropologie-Sociologie Prezenční
F9PN09 Muzikologie Prezenční
F9PN05 Obecná lingvistika a teorie komunikace Prezenční
F9PN03 Psychologie Prezenční
F9PN04 Ruština pro překladatele Prezenční
F9PN00 Sociologie - Andragogika Prezenční
F9PN01 Sociologie - Kulturní antropologie Prezenční
Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP
Číslo Název Forma
99VPWLS0 Volitelné předměty na Filozofické fakultě LS Prezenční
99VPWZS0 Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP Prezenční

Programy zájmového vzdělávání

Přípravné kurzy na Filozofické fakultě UP
Číslo Název Forma
F7PK02 Kurz muzikologie Kombinovaná
F7PK07 Muzikoterapie - opakovací prožitkové setkání Kombinovaná
F7PKW008 Počítačová bezpečnost, hackeři a lingvistika Kombinovaná
F7PKW009 Přípravný kurz pro bakalářské studium ATP na anglistice FF UP Kombinovaná
F7PKW003 Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP Kombinovaná
F7PKW011 Přípravný kurz pro navazující studium obecná lingvistika a teorie komunikace Kombinovaná
F7PKW010 Přípravný kurz pro první ročníky bakalářských programů Katedry obecné lingvistiky Kombinovaná
F7PK04 Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS Kombinovaná
F7PK05 Přípravný kurz pro zájemce o studium na KPES Kombinovaná
F7PKW001 Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie Kombinovaná
F7PK06 Přípravný kurz pro zájemce o studium žurnalistiky Kombinovaná
Programý zájmového vzdělávání
Číslo Název Forma
F700W008 "Schismatics, Heretics, and Religious Crisis: Frankism and the Turbulent 18th Century in East Central European Jewry." Summer School in Jewish Studies, Olomouc 2022 Prezenční
F700W009 Biblická hebrejština 1 v CŽV Prezenční
F700W015 Jidiš 1: úvod do historie jazyka a kultury v CŽV Prezenční
F700W013 Letní škola numismatiky Prezenční
F70030 Letní škola numismatiky Prezenční
F700W033 Letní škola numismatiky Prezenční
F700W001 Letní škola slovanských studií FF UP, Czech for Foreigners Prezenční
F700W003 Moderní hebrejština pro začátečníky 1 Prezenční
F70005 Muzikoterapeutická relaxace Prezenční
F700W014 Muzikoterapeutické bubnování Prezenční
F70004 Muzikoterapeutické bubnování s relaxací Prezenční
F700W002 Škola finanční gramotnosti pro širokou veřejnost Prezenční
F700W004 Tvůrčí psaní Prezenční
F700W006 Vybrané předměty judaistiky Prezenční
F700W005 Vztahy, sítě, metadata aneb jak vypadá člověk v digitálním světě Prezenční
F700W007 Základní kurz českého jazyka Prezenční
Zpět na seznam fakult

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací