Programy CŽV na fakultách

Lékařská fakulta


Programy dalšího vzdělávání

Jiné akreditované programy
Číslo Název Forma
L501W001 Obnovovací kurz Radiační ochrana podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. Kombinovaná

Programy specializačního vzdělávání

Doporučené specializační kurzy
Číslo Název Forma
L103W002 Invazivní metodiky v nefrologii Kombinovaná
L103W004 Onkourologie 2 Kombinovaná
L103W001 Vyšetření myokardu pomocí gated SPECT Kombinovaná
L103W003 Ženská urologie Kombinovaná
Povinné specializační kurzy
Číslo Název Forma
L102W028 Alergologie a klinická imunologie Kombinovaná
L102W014 Antibiotická politika a činnost antibiotického střediska (lék. mikrobiologie) Kombinovaná
L102W050 Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání Kombinovaná
L102W038 EKG kurz (e-learning) Kombinovaná
L102W031 Endoskopická hemostáza a terapie perforace v GIT (zvířecí model) Kombinovaná
L102W029 Klinická mikrobiologie - novinky Kombinovaná
L102W012 Klinická mikrobiologie - primární péče Kombinovaná
L102W013 Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných pacientů Kombinovaná
L102W005 Novinky v chirurgii Kombinovaná
L102W026 Novinky z gynekologie a porodnictví Kombinovaná
L102W025 Novinky z hygieny a epidemiologie Kombinovaná
L102W001 Novinky z radiologie Kombinovaná
L102W019 Novinky z vnitřního lékařství Kombinovaná
L102W048 Očkování v praxi praktického lékaře pro děti a dorost, epidemiologie Kombinovaná
L102W036 Pokroky lékařské genetiky Kombinovaná
L102W051 Posudková problematika v praxi praktického lékaře pro děti a dorost Kombinovaná
L102W004 Předatestační kurz (pneumologie a ftizeologie) Kombinovaná
L102W009 Předatestační kurz angiologie Kombinovaná
L102W023 Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus Kombinovaná
L102W024 Předatestační kurz Endokrinologie Kombinovaná
L102W030 Předatestační kurz gastroenterologie Kombinovaná
L102W007 Předatestační kurz gynekologie a porodnictví 1. a 2. část (+ test) Kombinovaná
L102W020 Předatestační kurz kardiologie Kombinovaná
L102W010 Předatestační kurz klinická onkologie Kombinovaná
L102W022 Předatestační kurz v traumatologii Kombinovaná
L102W021 Předatestační kurz vnitřní lékařství Kombinovaná
L102W044 Předatestační nefrologický, dialyzační, transplantační Kombinovaná
L102W042 Předatestační specializační kurz Soudní lékařství Kombinovaná
L102W032 Předatestační test Dermatovenerologie Kombinovaná
L102W006 Předatestační test povinný (AIM) Kombinovaná
L102W045 Předatestační test z nefrologie Kombinovaná
L102W011 Psychologie genetického poradenství (lék. genetika) Kombinovaná
L102W040 Psychoterapie s nácvikem psychoterapeutických dovedností a supervizí Kombinovaná
L102W049 Racionální antibiotická léčba (obor Pediatrie) Kombinovaná
L102W047 Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology Kombinovaná
L102W053 Resuscitace novorozence Kombinovaná
L102W052 Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody) Kombinovaná
L102W043 Simulace kritických stavů Kombinovaná
L102W033 Specializační kurz před atestací z neurologie Kombinovaná
L102W055 Test typu MCQ k ukončení základního anesteziologického kmene Kombinovaná
L102W034 test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
L102W018 Ultrasonografie v urologii Kombinovaná
L102W002 Urodynamické vyšetření (urologie) Kombinovaná
L102W037 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
L102W039 UZ kurz (point of care UZ) Kombinovaná
L102W054 Základy anesteziologie a intenzivní medicíny Kombinovaná
L102W035 Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické operace Kombinovaná
L102W015 Základy neurologie Kombinovaná
L102W041 Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Kombinovaná
L102W016 Základy patologie Kombinovaná
L102W046 Základy pediatrie Kombinovaná
L102W027 Základy psychiatrie Kombinovaná
Společné povinné kurzy specializač vzděl.
Číslo Název Forma
L101W001 Lékařská první pomoc Kombinovaná
L101W005 Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí Kombinovaná
L101W002 Radiační ochrana Kombinovaná
L101W003 Radiační ochrana pro aplikující odborníky Kombinovaná
L101W004 Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace Kombinovaná

Programy zájmového vzdělávání

Programy zájmového vzdělávání
Číslo Název Forma
L701W004 Přípravný seminář z biologie Prezenční
L701W003 Přípravný seminář z chemie Prezenční
L701W002 Přípravný seminář z fyziky Prezenční
Zpět na seznam fakult

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací