Detail programu

Etická výchova pro základní a střední vzdělávání


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Cyrilometodějská teologická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Etická výchova pro základní a střední vzdělávání
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Etická výchova rozvíjí a podporuje prosociálnost, humánní jednání člověka, pomáhá budovat harmonické vztahy v rodině, na pracovišti, učí toleranci mezi společenskými skupinami, mezi národy, rozvíjí psychosociální dovednosti potřebné pro multikulturní výchovu (pozitivní hodnocení sebe a druhých, empatie, tolerance), osobnostní a sociální výchovu. Didaktické cíle jednotlivých témat projektu etické výchovy rozlišují obsah učiva pro ZŠ a SŠ. Jim jsou přizpůsobeny též aktivity ve cvičení zážitkovou formou. Vybrané kapitoly z psychologie napomáhají porozumět a přistupovat k potřebám daného vývojového období.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Smahel Rudolf, doc. Dr. Th.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací