Detail programu

Kazuistický seminář s využitím balintovských technik


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Cyrilometodějská teologická fakulta
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy zaměřené na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků.
Název programu/kurzu:
Kazuistický seminář s využitím balintovských technik
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Práce s kazuistikami je považována za účinnou metodu vzdělávání v pomáhajících profesích, která propojuje teorii s praxí. Účastníci semináře se seznámí s tzv. balintovskou skupinou jako jednou z technik skupinové práce s kazuistikou, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností. Přínosem kazuistického semináře je také možnost multidisciplinárního přístupu k řešení případů. Účastníci si osvojí způsob, jak reflektovat vlastní práci rozborem odborných i osobních témat a seznámí se s tvořivým přístupem při hledání nových možností případové práce, rozšíří styly jednání a komunikace. Účastníci budou rozvíjet schopnost komplexního biopsychosociálního chápání klienta a budou mít možnost aktivně se zapojit do řešení kazuistik prostřednictvím balintovské skupiny.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací